Powitanie Nowego Roku w Moguncji

W dniu 8 stycznia 2024 roku odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane przez Premier Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu Malu Dreyer. Województwo opolskie na spotkaniu reprezentował Hubert Kołodziej, radny województwa oraz przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu. 

Po przemowie noworocznej pani premier nie mogło oczywiście zabraknąć czasu na życzenia. W imieniu mieszkańców województwa opolskiego, przewodniczącego, wiceprzewodniczących jak i radnych Sejmiku oraz Zarządu Województwa Opolskiego na ręce premier Malu Dreyer najserdeczniejsze życzenia noworoczne dla wszystkich mieszkańców oraz władz naszego regionu partnerskiego złożył Hubert Kołodziej. Pani Premier przekazała wszystkim Opolanom oraz władzom samorządowym życzenia wszelkiej pomyślności oraz podziękowała za owocną współpracę pomiędzy naszymi regionami.

Powitanie Nowego Roku 2024 w Kancelarii Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu poprzedziły m.in. osobiste spotkanie Huberta Kołodzieja z przedstawicielami  Landtagu Nadrenii-Palatynatu oraz z  sekretarz stanu, pełnomocnikiem Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu w Federacji oraz Europie Heike Raab. Radny województwa opolskiego wraz z innymi zagranicznymi gośćmi odwiedził również Instytut Chemii Maxa Plancka w Moguncji, w którym swe badania naukowe prowadziło wielu niemieckich laureatów Nagrody Nobla. Obecnie instytut zajmuje się m.in. badaniami nad zmianami klimatu oraz ważnymi kwestiami dotyczącymi środowiska naturalnego.

Wizyta w Moguncji była również okazją do omówienia planów współpracy naszego regionu z polską placówką konsularną w Kolonii podczas spotkania z kierownikiem placówki, Konsul RP Anitą Mikołajczak, która reprezentowała nasz kraj podczas uroczystości noworocznej. Również w bieżącym roku konsul Mikołajczak zobowiązał się wesprzeć organizacyjnie oraz finansowo projekty polonijne organizowane na terenie Nadrenii-Palatynatu przez Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji. Zatem i w tym roku, jak w kilku poprzednich zorganizowane zostaną koncerty oraz spotkania mające na celu polepszenia integracji i współpracy Polonii w naszym niemieckim regionie partnerskim.