Niezwykła moc polskich kolęd

Zgodnie z wieloletnią, wspaniałą tradycją mieszkańcy naszego regionu partnerskiego, Nadrenii-Palatynatu, mieli okazję do udziału w nastrojowych koncertach adwentowych, które zostały zorganizowane pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego.

W tym roku dwóch młodych muzyków z Opola, Tymoteusz Datko (skrzypce) oraz Jakub Gołąb (gitara), zauroczyło swym ogromnym talentem, niezwykłą prezencją na scenie, uśmiechem oraz przygotowanym repertuarem liczną publiczność w Moguncji oraz Trewirze.

Podczas obu koncertów, 8 grudnia w Kościele  St. Emmeran  w Moguncji oraz 9 grudnia w Kościele Welschnonnen w Trewirze rozbrzmiały najpiękniejsze polskie oraz zagraniczne kolędy wykonane na skrzypcach oraz gitarze, rzadko spotykanym duecie instrumentalnym.

Obu muzykom udało się stworzyć w trakcie koncertów niepowtarzalną atmosferę. Tylko nielicznym artystom udaje się podczas jednej godziny zabrać słuchaczy w podróż muzyczną, w której radość przeplata się z zadumą, gdzie wśród publiczności pojawia się uśmiech, a zaraz potem spływa po policzku łza wzruszenia lub panuje zupełna cisza skupienia, która nagle przerwana zostaje wspólnym śpiewem, gdyż w repertuarze pojawia się utwór, który znany jest w wielu krajach.

Podczas koncertu w Moguncji wśród publiczności były osoby z wielu krajów, m.in. z Włoch, Francji, Niemiec, Ukrainy oraz Polski. „Magicznym”, świątecznym i niezwykle wzruszającym momentem, był bis na życzenie publiczności, podczas którego muzycy wykonali „Cichą noc”, którą każdy zaśpiewał w swoim ojczystym języku, tworząc wspólnie niepowtarzalny chór.

Adwentowe koncerty zostały zorganizowane przez Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji we współpracy z Polską Misją Katolicką w Moguncji  oraz Towarzystwem Polsko-Niemieckim w Trewirze. Projekt został sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Kolonii w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczególne podziękowania przekazujemy Jakubowi Gołębiowi oraz Tymoteuszowi Datko za bezinteresowne wsparcie promocji naszego regionu poza granicami kraju oraz ogromny wkład w szerzenie kultury polskiej w Niemczech.