Misja gospodarcza do Saksonii

W dniach 11-13 kwietnia 2024 roku opolska delegacja z sektora piekarniczo-cukierniczego oraz rolno-spożywczego uczestniczyła w międzynarodowych targach Agra 2024 w Lipsku oraz Sachsenback 2024 w Dreźnie. Misja gospodarcza została zorganizowana z inicjatywy Marszałka Województwa Opolskiego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu oraz Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji, we współpracy z Saksońską Agencją Wspierania Gospodarki w Dreźnie (Wirtschaftsförderung Sachsen).

19-osobowa delegacja miała okazję nawiązać kontakty z zagranicznymi przedstawicielami branży, wymieniać doświadczenia oraz promować opolskie produkty cukiernicze i piekarnicze na arenie międzynarodowej. Targi stanowiły doskonałą platformę do poznania nowości, technologii oraz trendów w sektorze spożywczym. Opolscy przedsiębiorcy mieli nie tylko możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie produkcji pieczywa, wyrobów cukierniczych, ale również technologii pakowania, logistyki oraz organizacji sprzedaży.

W trakcie misji  w Saksonii wizytowano również średniej wielkości firmę ze 150-letnią tradycją w budowie wysokowydajnych maszyn rolniczych oraz podzespołów stosowanych w rolnictwie zrównoważonym:  Maschinenfabrik Stolpen GmbH.

Misja gospodarcza była kolejnym ważnym krokiem w umacnianiu relacji między regionami Opolskim i Saksońskim oraz w rozwijaniu współpracy w sektorze spożywczym. Opolska delegacja wyraża nadzieję na dalsze owocne działania i wzajemne korzyści wynikające z tych spotkań.

Szczególne podziękowania kierujemy do Saksońskiej Agencji wspierania Gospodarki (Wirtschaftsförderung Sachsen) za pomoc w organizacji wyjazdu, opiekę na miejscu oraz częściowe dofinasowanie misji gospodarczej.