ZAPROSZENIE: 1czerwca 2024 Wheels for Europe w Głuchołazach i Opolu

Podróżnicze świadectwo przyjaźni do Polski i wsparcia Unii Europejskiej

Poprzez podróż klasycznymi samochodami, motocyklami i pojazdami elektrycznymi do Polski i województwa opolskiego stowarzyszenie non-profit Wheels for Europe z Nadrenii-Palatynatu świętuje 20-lecie członkostwa Polski w UE i wspaniałego partnerstwa z sąsiednim krajem Niemiec.

Zrzeszające ponad 120 członków z czterech krajów (Włoch, Polski, Francji i Niemiec), Wheels for Europe jest unikatowym w Europie stowarzyszeniem, które od lat działa na rzecz pokoju oraz wzmocnienia więzi między narodami Europy.

20 samochodów i 20 motocykli pojedzie przez Wrocław do województwa opolskiego, a następnie do Czech. Wśród uczestników znajdą się posiadacze klasycznych pojazdów, takich jak Mercedes Benz Heckflosse, MB R 129, Morgan 4/4, Alfa Romeo Giulia, VW 1302 i BMW 320i, a także motocykle Ducati i BMW.

Spotkanie z gośćmi z Nadrenii-Palatynatu oraz możliwość obejrzenia wspaniałych pojazdów będzie możliwa w dniu 1 czerwca 2024 roku (sobota) w:

Głuchołazach na Rynku, w godzinach 10:30-12:00 oraz
Opolu na parkingu przed Urzędem Wojewódzkim, w godzinach 16:30 – 18:30.

Zapraszamy do uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu, które jest świadectwem przyjaźni między Polską a Niemcami oraz wsparcia dla idei zjednoczonej Europy jak i możliwością podziwiania dokonań techniki motoryzacyjnej w ostatnich dziesięcioleciach.

 

Informacja o Stowarzyszeniu Wheels for Europe

Stowarzyszenie Wheels for Europe dąży do wzmocnienia demokracji w Europie. Inspiracją dla jego działań jest idea europejska, którą wyraził były francuski minister spraw zagranicznych Robert Schumann w swojej deklaracji z 9 maja 1950 roku, podkreślając, że wkład zorganizowanej i tętniącej życiem Europy jest niezbędny do utrzymania pokojowych stosunków.

Zgodnie z przekonaniem, że "Europy nie da się stworzyć za jednym zamachem", stowarzyszenie poprzez konkretne działania, takie jak wspólne podróże po Europie motocyklami, klasycznymi samochodami i samochodami elektrycznymi, stara się umacniać ideę solidarności krajów Unii Europejskiej. Działania te mają także na celu zbudowanie pomostu między podstawową ideą Schumanna a nowoczesną Unią Europejską.

Osobiste spotkania ze zwolennikami idei europejskiej w Austrii, Włoszech, Francji, Holandii oraz zbliżające się spotkanie w Polsce w czerwcu 2024 roku są podstawą działań stowarzyszenia. Transgraniczny entuzjazm dla swobodnego podróżowania, w duchu układu z Schengen, jest motywacją do radzenia sobie z europejskimi wyzwaniami.

Spotkania i wydarzenia organizowane przez stowarzyszenie mają na celu promowanie i wzmacnianie współpracy między obywatelami różnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Są one zgodne z celami i wynikami "Konferencji w sprawie przyszłości Europy", koncentrując się na demokracji w Europie i jej wartościach. Mają również na celu przezwyciężenie sceptycyzmu wobec UE, który istnieje w części społeczeństw, i przeciwstawić się mu za pomocą argumentów.

Stowarzyszenie korzysta ze wsparcia rządów regionalnych, gmin, stowarzyszeń partnerskich, lokalnych klubów motocyklowych i klasycznych samochodów. W okresie poprzedzającym wybory europejskie 9 czerwca 2024 r., stowarzyszenie stawia ważny akcent na promowanie pozytywnego nastawienia do UE i zwiększenie frekwencji wyborczej.

Wheels for Europe, poprzez swoją wizję i cele, chce zmotywować kosmopolitycznych kierowców zabytkowych samochodów, motocykli i e-pojazdów do wspierania wspólnej, pokojowej Europy. Wykorzystuje fakt, że spójność w tych grupach jest szczególnie silna i opowiada się za podróżami bez granic jako wartością demokratycznego społeczeństwa. Wierzy, że osobiste spotkania zapewnią w przyszłości pokojowe i pełne szacunku interakcje między ludźmi, prowadząc do większej akceptacji celów Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie dąży do zaangażowania każdej osoby w motywowanie narodów Europy do pokojowego sąsiedztwa, przekonania, zwłaszcza młodego pokolenia, o wartości zjednoczonej Europy oraz promowania międzynarodowego zrozumienia poprzez osobiste spotkania.

Podróżowanie bez granic olditimerami, youngtimerami, motocyklami i e-samochodami umożliwia osobiste spotkania z ludźmi w całej Europie. Co roku organizowany jest europejski zlot do jednego z regionów lub miast partnerskich.  W tym roku Wheels for Europe odwiedza województwo opolskie! Celem tej wizyty jest pragmatyczne doświadczenie idei zjednoczonej Europy, ożywienie idei europejskiej, promowanie przyjaźni między narodami oraz budowanie przyszłości opartej na współpracy i wzajemnym szacunku.