Województwo Opolskie świętuje demokrację w Moguncji

18 maja 2024 roku, w dniu Konstytucji Nadrenii-Palatynatu, województwo opolskie wzięło udział w festynie demokracji w Moguncji. Biuro Województwa Opolskiego przygotowało stoisko wystawiennicze, a Cukiernia Magosz z Krapkowic zachwyciła uczestników festynu tradycyjnym śląskim kołaczem.

Festyn poprzedziło uroczyste spotkanie z zaproszonymi gośćmi w Landtagu Nadrenii-Palatynatu, podczas którego Prezydent Landtagu, Hendrik Hering, podkreślił w swoim przemówieniu znaczenie demokracji i konstytucji, a także wspomniał o obecnych zagrożeniach dla tych wartości. Głównym mówcą był Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

W kontekście obchodów 20-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Hendrik Hering zwrócił uwagę na znaczenie zjednoczonej Europy i wkład Polski w rozwój demokratycznych wartości. Przypomniał o roli Polski w obronie praw człowieka i podkreślił, że polska droga do demokracji jest inspiracją dla innych narodów.

W panelu dyskusyjnym, który odbył się pod hasłem „Die Würde des Menschen ist unantastbar” („Godność człowieka jest nietykalna”), uczestniczyli znani działacze na rzecz demokracji i praw człowieka. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, eksperci prawni oraz dziennikarze, którzy dyskutowali o wyzwaniach stojących przed współczesną demokracją.

Uroczystości te były okazją do refleksji nad przeszłością i przyszłością demokracji w Europie, a także nad sposobami przeciwdziałania zagrożeniom, które mogą podważyć jej fundamenty. Podkreślono, że demokracja wymaga ciągłego zaangażowania obywateli i obrony uniwersalnych wartości, na których jest zbudowana.

W sercu demokracji, w i wokół Landtagu Nadrenii-Palatynatu w Moguncji, odbył się uroczysty festyn. Nasz niemiecki region partnerski zaprezentował bogaty program związany z demokracją, a przewodniczący Landtagu, Hendrik Hering, przypomniał o znaczeniu tego dnia dla obywateli regionu. W szczególności podkreślił, że demokracja nie jest czymś oczywistym oraz, że zapewnia wolność, pokój i dobrobyt.

Na gości festynu oczekiwały namioty informacyjne, wystawy dotyczące powstania Nadrenii-Palatynatu i uchwalenia konstytucji, ale także scena, na której zaprezentowały się różne zespoły muzyczne. Odwiedzający mogli również skosztować kulinarnych specjałów z regionów partnerskich, w tym z województwa opolskiego. Cukiernia Magosz z Krapkowic prezentowała swoje wyroby, oferując słynny śląski kołacz, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród gości.

Wydarzenie to było również okazją do zaprezentowania różnorodnych działań edukacyjnych Landtagu, skierowanych do szkół i uczelni zawodowych, a także projektów dotyczących historii demokracji oraz kultury pamięci i pracy upamiętniającej.

Województwo opolskie, jako jeden z regionów partnerskich Nadrenii-Palatynatu, aktywnie uczestniczyło w festynie, demonstrując swoje zaangażowanie w kształtowanie demokracji oraz promując swoją kulturę i tradycje kulinarne. Święto demokracji w Moguncji było wyjątkową okazją do świętowania wartości demokratycznych i wzmacniania więzi między regionami partnerskimi.