Wykład na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji

W dniu 29 kwietnia 2019 roku reprezentant Województwa Opolskiego, dr Przemysław Łebzuch wygłosił na zaproszenie Mainzer Polonicum – Wydział Filologii Polskiej Uniwersytetu w Moguncji wykład na temat działalności Biura Województwa Opolskiego w Moguncji oraz współpracy Śląska Opolskiego z Krajem Związkowym Nadrenii-Palatynatu. Spotkanie było również okazją do odpowiedzi na liczne pytania  studentów dotyczące stypendiów zagranicznych oraz możliwości odbywania praktyk w opolskiej reprezentacji.

W prezentacji na uniwersytecie na zaproszenia Biura Województwa Opolskiego udział wzięli również: Jonathan Spindler – Dyrektor  Związku Partnerskiego Nadrenia-Palatynat/ Porozumienie Czterostronne  oraz Stefan Michalczyk odbywający obecnie staż w opolskim przedstawicielstwie, absolwent  EUROPA MASTER, unikatowych studiów europejskich umożliwiających  uzyskanie dyplomów magisterskich trzech uczelni: Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji (Niemcy) i Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon (Francja).