Smaki Europy

W ramach „Tygodnia Europejskiego“ Związek Partnerstwa Nadrenii-Palatynat/ Porozumienie Czterostronne we współpracy z Dyrekcją Nadzoru Nadrenii-Palatynatu w Koblencji oraz Szkoły Zawodowej Betzdorf-Kirchen zorganizował czterostronne spotkanie młodzieży reprezentującej szkoły zawodowe o kierunku gastronomia oraz branża żywieniowa.

Uczniowie z Województwa Opolskiego z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich jak i z Burgundii – Franche-Compte, Kraju Środkowoczeskiego  oraz Nadrenii-Palatynatu spędzili wspólnie sześć dni, a motto ich spotkania brzmiało: „Smaki Europy”

W dniu 9 maja 2019 roku uczniowie z krajów Porozumienia Czterostronnego odwiedzili m.in. Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji i mieli okazję zapoznać się z jego działalnością, głównymi zadaniami, realizowanymi projektami oraz ofertą kierowaną do młodzieży szkolnej.

Punktem kulminacyjnym spotkania młodzieży było przygotowanie wspólnej kolacji dla zaproszonych gości, w której serwowano typowe dla każdego regionu potrawy. Reprezentant województwa opolskiego miał zaszczyt uczestniczyć w tym „przepysznym wydarzeniu”, które zostało wspaniale przyjęte przez wszystkich gości oraz było potwierdzeniem talentów młodych adeptów kunsztu gotowania.