Wieczór letni Ministerstwa Gospodarki Nadrenii-Palatynatu

12 lipca 2023 roku, reprezentant województwa opolskiego, dr Przemysław Łebzuch  brał udział w "Wieczorze letnim" zorganizowanym przez Ministerstwo Gospodarki Nadrenii-Palatynatu. Spotkanie z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw Nadrenii-Palatynatu poświęcone było polityce zagranicznej oraz gospodarczej współpracy międzynarodowej. Spotkanie otworzyła Minister Gospodarki Nadrenii-Palatynatu Daniela Schmitt.

Organizowane corocznie spotkanie zmieniło swój format. Spotkanie liderów firm z Nadrenii-Palatynatu przypominało w tym roku program telewizyjny i odbyło się pod hasłem: „Świat na antenie” Krótkie i zwięzłe informacje, ekscytujące dyskusje, filmy oraz ciekawe transmisje na żywo, w których poruszane były aktualne problemy: zapewnienie wykwalifikowanych pracowników, dywersyfikacja i wiele innych.

Głównymi gośćmi panelu dyskusyjnego byli dr Alexandra Kohlmann, dr Uwe Liebelt, dr Antje Eckel oraz prof.dr Michael Hüther.