Różnorodność jest piękna

W dniu 10 września województwo opolskie zaprezentowało się tradycyjnie na Festynie Wielokulturowości w Moguncji, stolicy Nadrenii-Palatynatu.

Tegoroczny festyn odbył się po raz 46. i jak zawsze przy przepięknej, słonecznej pogodzie zgromadził na mogunckim rynku tysiące odwiedzających. Mieszkańcy Nadrenii-Palatynatu, wraz z wystawcami, czyli międzynarodowymi instytucjami, stowarzyszeniami, związkami oraz innymi zagranicznymi organizacjami, mającymi swą siedzibę w tym regionie, mogli świętować swoją jedność, która nie wyklucza dbania o własną kulturę wyniesioną z domu urodzenia, nierzadko znajdującego się na drugim końcu świata. Festyn Wielokulturowości 2023 odbył się pod hasłem: „ Równouprawnienie – nowe przestrzenie dla zróżnicowanej wspólnoty!”.

W ciągu całodniowego festynu zwiedzający z wielkim zainteresowaniem zapoznawali się z ofertą promocyjną naszego województwa. Opolskie stoisko odwiedziły setki mieszkańców Moguncji, w tym liczni przedstawiciele Polonii. Opolski namiot wystawienniczy odwiedził również Nadburmistrz Miasta Moguncji Nino Haase.

Prezentacja wystawiennicza województwa opolskiego oraz udział opolskich muzyków był możliwy dzięki wsparciu finansowemu oraz organizacyjnemu Biura ds. Migracji i Integracji, jednostki Urzędu Miejskiego Stolicy Kraju Związkowego Moguncji.