Koncerty europejskie

W ramach Tygodnia Europejskiego 2022 Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji zorganizowało we współpracy z Kancelarią Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu, Powiatem Moguncja-Bingen, Gminą Związkową Bitburger Land oraz Związkiem Partnerstw Nadrenia-Palatynat/ Porozumienie Czterostronne WIĘCEJ

Sport w Landtagu

Z okazji  obchodów Dnia Niemiecko-Francuskiego mieliśmy okazję cieszyć się międzynarodowym show w parlamencie Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu. Sportowcy z regionów partnerskich Porozumienia Czterostronnego mogli zaprezentować w dniu 30 kwietnia 2022 roku WIĘCEJ